De kracht van Educatie & Management

Welkom bij Educatie & Management, een projectbureau met een eigentijdse en frisse kijk op onderwijs en professionalisering. We ondersteunen onderwijsinstellingen bij kwaliteitsvraagstukken en professionaliseringstrajecten op het gebied van onderwijsinnovatie en ontwikkeling, publieke verantwoording en beleid. Dit kunnen zowel korte als langere trajecten zijn. Educatie & Management ziet investeren in goed onderwijs als 'reizen' en niet als 'bestemming'. Wij werken met een ‘procedure vraagverheldering’ vooraf aan alle activiteiten.

Uitgangspunten:

Educatie & Management vindt het belangrijk betekenisvol om te gaan met onderwijsinnovatie, kwaliteitszorg, verandermanagement en onderwijskundig leiderschap; Loslaten is erachter komen wie je niet bent en de moed hebben het daarbij te laten.

  • Iedere betrokkene heeft een professionele verantwoordelijkheid voor goed onderwijs
  • Vanuit proces naar resultaat
  • Bewust, gericht op, en met mensen
  • Sociaal en maatschappelijke rol van het onderwijs in de regio, onderwijs is partner
  • Vernieuwend, met oog voor historie en cultuur
  • Vanuit het 'hier en nu' naar de toekomst
  • Heldere doelen waaraan een duidelijk beleid ten grondslag ligt zodat het management effectief kan sturen op resultaat
  • Het primair proces flexibel inrichten zodat (onderwijs)teams met de benodigde handelingsruimte goed onderwijs kunnen verzorgen

Het aanbod van Educatie & Management is voor alle professionals in het onderwijs waaronder: bestuurders, schoolleiders, directeuren, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ondersteunend personeel.

Educatie & Management  
Educatie & Management
 
Educatie & Management
 
Educatie & Management